Icon
France
France
France
 • جاذبه های گردشگری و مکان های دیدنی فرانسه جاهای دیدنی فرانسه مراکز تفریحی و گردشگری فرانسه هتل های فرانسه راهنمای سفر به فرانسه نقشه گردشگری فرانسه
مـــــــــنو
به مراحل پایانی برسی حاکمان فرانسه رسیده ایم. برای جمع بندی و اطلاع از حاکمان دیگر این کشور، نام حاکمان کشور فرانسه بخش آخر را مطالعه کنید. با کانال France همراه باشید.

دودمان بناپارت

77. ناپلئون اول - 1804 تا 1814 - امپراطوری فرانسه

دودمان بوروبن

78. لوئیس هجدهم - از 1814 تا 1815 - فرانسه، ناوار

دودمان بناپارت

77. ناپلئون اول - از 1815 تا 1815 - امپراطوری فرانسه
79. ناپلئون دوم - از 1815تا 1815 - امپروطوری فرانسه

دودمان بوربون

78. لوئیس هجدهم - از 1815 تا 1824 - فرانسه، ناوار
80. چارلز دهم - از 1824 تا 1830 - فرانسه، ناوار
81. آنتوان لوئیس نوزدهم - از 1830 تا 1830 - فرانسه، ناوار
82. هنری پنجم - از 1830 تا 1830 - فرانسه، ناوار

دودمان اورلینس

83. لوئیس فیلیپ اول - از 1830 تا 1848 - فرانسه

دودمان بناپارت

84. ناپلئون سوم - از 1852 تا 1870 - امپراطوری فرانسه

بعد از پایان این دوره و انقلاب کبیر فرانسه، جمهوری فرانسه پایگذاری می شود.

امیدوارم که از این مطلب لذت برده باشید.

شهر های مرتبط با فرانسه
1.پاریس: Paris
2.لیون: Lyon
3.نیس: Nice
4.بوردو: Bordeaux
5.مارسی: Marseille
6.موناکو: Monaco

مطالب مرتبط با فرانسه
#فرانسه #حاکمان #حاکمان_کشور_فرانسه #دودمان_بوربون #دودمان_بناپارت #ناپلئون #انقلاب_کبیر_فرانسه
link می پسندم 1
اطلاعات بیشتر
بستن
در ادامه برسی حاکمان کشور فرانسه، حال نوبت به نام حاکمان کشور فرانسه بخش سوم می رسد؛ پس با کانال France همراه باشید.

دودمان کاپه

42. هوگو کاپه - از 987 تا 996 - فرانک
43. رابرت دوم - از 996 تا 1031 - فرانک
44. هنری اول - از 1031 تا 1060 - فرانک
45. فیلیپ اول - از 1060 تا 1108 - فرانک
46. لوئیس ششم - از 1108 تا 1137 - فرانک
47. لوئیس هفتم - از 1137 تا 1180 - فرانک
48. فیلیپ دوم - از 1180 تا 1223 - فرانک
49. لوئیس هشتم - از 1223 تا 1226 - فرانک
50. لوئیس نهم - از 1226 تا 1270 - فرانسه
51. فیلیپ سوم - از 1270 تا 1285 - فرانسه
52. فیلیپ چهارم از 1285 تا 1314 - فرانسه، ناوار
53. لوئیس دهم - از 1314 تا 1316 - فرانسه، ناوار
54. جان اول - از 1316 تا 1316 - فرانسه، ناوار
55. فیلیپ پنجم - از 1316 تا 1322 - فرانسه، ناوار
56. چارلز چهارم - از 1322 تا 1328 - فرانسه، ناوار

دودمان والواها

57. فیلیپ ششم - از 1328 تا 1350 - فرانسه
58. جان دوم - از 1350 تا 1364 - فرانسه
59. چارلز پنجم - از 1364 تا 1380 - فرانسه
60. چارلز ششم - از 1380 تا 1422 - فرانسه

دودمان لنکستر

61. هنری ششم از انگلستان - از 1422 تا 1453 - فرانسه

دودمان والواها

62. چارلز هفتم - از 1453 تا 1461 - فرانسه
63. لوئیس یازدهم - از 1461 تا 1483 - فرانسه
64. چارلز هشتم - از 1483 تا 1498 - فرانسه
65. لوئیس دوازدهم - از1498 تا 1515 - فرانسه
66. فرانسیس اول - از 1515 تا 1547 - فرانسه
67. هنری دوم - از 1547 تا 1559 - فرانسه
68. فرانسیس دوم - از 1559 تا 1560 - فرانسه، اسکاتلند
69. چارلز نهم - از 1560 تا 1574 - فرانسه
70. هنری سوم - از 1574 تا 1589 - فرانسه، لهستان و لیتوانی

دودمان بوربون

71. هنری چهارم - از 1589 تا 1610 - فرانسه، ناوار
72. لوئیس سیزدهم - از 1610 تا 1643 - فرانسه، ناوار
73. لوئیس چهاردهم - از 1643 تا 1715 - فرانسه، ناوار
74. لوئیس پانزدهم - از 1715 تا 1774 - فرانسه، ناوار
75. لوئیس شانزدهم - از 1774 تا 1792 - فرانسه، ناوار
76. لوئیس هفدهم - از 1793 تا 1795 - فرانسه، ناوار

امیدوارم که از این مطالب لذت برده باشید.

شهر های مرتبط با فرانسه
1.پاریس: Paris
2.لیون: Lyon
3.نیس: Nice
4.بوردو: Bordeaux
5.مارسی: Marseille
6.موناکو: Monaco

مطالب مرتبط با فرانسه
#فرانسه #حالمان #حاکمان_فرانسه #دودمان_کاپه #دودمان_والواها #دودمان_بوروبن #دودمان_لنکستر
link می پسندم 1
اطلاعات بیشتر
بستن
در ادامه بحث در مورد حاکمان کشور فرانسه، نوبت به نام حاکمان کشور فرانسه بخش دوم می رسد. با کانال France همراه باشید.

سلسله کارولینژیَن

27. پپین - از 751 تا 768 - فرانک
28. کارلمان اول - از 768 تا 771 - فرانک
29. چارلز اول - از 771 تا 814 - فرانک، امپراطوری رومنس
30. لوئیس اول - از 814 تا 840 - فرانک، امپراطوری رومنس
31. چارلز دوم - از 840 تا 877 - فرانک، امپراطوری رومنس
32. لوئیس دوم - از 877 تا 879 - فرانک
33. لوئیس سوم - از 879 تا 882 - فرانک
34. کارلمان دوم - از 882 تا 884 - فرانک
35. چارلز سوم - از 885 تا 888 - فرانک، امپراطوری رومنس

سلسله رابرتیَن

36. اودو از پاریس - از 888 تا 898 - فرانک

سلسله کارولینژیَن

37. چارلز سوم - از 898 تا 922 - فرانک

سلسله رابرتیَن

38. رابرت اول - از 922 تا 923 - فرانک

سلسله بوسونید

38. رادولف - از 923 تا 936 - فرانک

سلسله کارولینژین

39. لوئیس چهارم - از 936 تا 954 - فرانک
40. لوتار - از 954 تا 986 - فرانک
41. لوئیس پنجم - از 986 تا 987 - فرانک

امیدوارم که از این مطلب لذت برده باشید.

شهر های مرتبط با فرانسه
1.پاریس: Paris
2.لیون: Lyon
3.نیس: Nice
4.بوردو: Bordeaux
5.مارسی: Marseille
6.موناکو: Monaco

مطالب مرتبط با فرانسه
#فرانسه #حاکمان #حاکمان_فرانسه #فرانک #رابرتین #کارولینژین #بوسونید #سلسله
link می پسندم 1
اطلاعات بیشتر
بستن
کشور فرانسه دارای قدمت تاریخی و گذشته ای حماسی می باشد که در طی آن پادشاهان و حاکمان زیادی بر مسند قدرت تکیه زدند. برای اطلاع از نام حاکمان کشور فرانسه بخش اول با کانال France همراه باشید.

سلسله مرووینجیَن:

1. کلاویس اول - از 481 تا 511 - فرانک
2. تئودریک اول - از 511 تا 534 - فرانک، بخش ریمز
3. تئودبرت اول - از 534 تا 548 - فرانک، بخش ریمز
3. تئودبالد - از 548 تا 555 - فرانک، بخش ریمز
4. کلودومیر - از 511 تا 524 - فرانک، بخش اورلینس
5. چیلدبرت اول - از 511 تا 558 - فرانک، بخش پاریس
6. کلودار اول - از 511 تا 561 - فرانک، بخش سوآسون
7. چاریبرت اول - از 561 تا 567 - فرانک، بخش پاریس
8. گونترام - از 561 تا 592 - فرانک، بخش اورلینس
9. سیژبرت اول - از 561 تا 575 - فرانک، بخش متز
10. چیلدبرت دوم - از 575 تا 595 - فرانک، اوسترازیا و بورگاندی
11. تئودبرت دوم - از 595 تا 612 - فرانک و اوسترازیا
12. تئودریک دوم - از 595 تا 613 - فرانک، بورگاندی و اوسترازیا
13. سیژبرت دوم - از 613 تا 613 - فرانک، اوسترازیا و برگاندی
14. چیلپریک اول - از 561 تا 584 - فرانک، بخش سوآسون
15. کلودار دوم - از 584 تا 629 - فرانک، بخش سوآسون، نوستریا، بورگاندی و اوسترازیا
16. داگوبرت اول - از 629 تا 639 - فرانک
17. کلاویس دوم - از 639 تا 657 - نوستریا و بورگاندی
18. کلودار سوم - از 657 تا 673 - نوستریا، بورگاندی و اوسترازیا
19. چیلدریک دوم - از 673 تا 675 - فرانک
20. تئودریک سوم - از 675 تا 691 - نوستریا و فرانک
21. کلاویس چهارم - از 691 تا 695 - فرانک
22. چیلدبرت سوم - از 695 تا 711 - فرانک
23. داگوبرت سوم - از 711 تا 715 - فرانک
24. چیلپریک دوم - از 715 تا 721 - فرانک، نوستریا و بورگاندی
25. تئودریک چهارم - از 721 تا 737 - فرانک
26. چیلدریک سوم - از 743 تا 751 - فرانک

امیدوارم که از این مطلب لذت برده باشید.

شهر های مرتبط با فرانسه
1.پاریس: Paris
2.لیون: Lyon
3.نیس: Nice
4.بوردو: Bordeaux
5.مارسی: Marseille
6.موناکو: Monaco

مطالب مرتبط با فرانسه
#فرانسه #حاکمان #حاکمان_فرانسه #پاریس #نوستریا #بورگاندی #اوسترازیا
link می پسندم 1
اطلاعات بیشتر
بستن

مطالب مرتبط

صنایع دستی فرانسه

کاخ ورسای در فرانسه

طاق پیروزی در فرانسه

خیابان شانزلیزه در پاریس

برج ایفل در فرانسه

پاریس پایتخت فرانسه

راهنمای سفر به فرانسه

جشن شاهان در فرانسه

شهر های مهم فرانسه بر پایه جمعیت

اقتصاد کشور فرانسه

قانون اساسی کشور فرانسه بخش سوم

قانون اساسی کشور فرانسه بخش دوم

قانون اساسی کشور فرانسه بخش اول

نام حاکمان کشور فرانسه بخش آخر

نام حاکمان کشور فرانسه بخش سوم

نام حاکمان کشور فرانسه بخش دوم

نام حاکمان کشور فرانسه بخش اول

همسایه های کشور فرانسه

پیش شماره تلفنی کشور فرانسه

نام های قدیم کشور فرانسه

درباره این کانال
کلید واژه ها
تبلیغات تور
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,125,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
3,450,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
720,000
 • 6 7
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
4,995,000
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
2,390,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,405,000
تبلیغات تور تور شیراز تور باکو تور تایلند تور روسیه تور مالزی
گزارش تخلف
در صورت مشاهده هر گونه تخلف در سایت یا تناقض اطلاعات تورها و آژانس ها آن را گزارش دهید
عنوان تخلف
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات
telegram icon