Icon
Mahan
Mahan
Mahan لوگو
 • W5
مـــــــــنو

تگ لیمیت

استفاده ازتگ لیمیت برای جامه دان پذیرش شده مسافر به منظور اعلام رسمی عدم هر گونه مسئولیت درقبال آسیب به جامه دان و رد هرگونه ادعای خسارت میباشد.تگ لیمیت برای جامه دان هایی با بسته بندی ناقص یا شکستنی در صورت حمل به روش معمول مورداستفاده قرارمی گیرد . با استفاده از این تگ مسئولیت هرگونه آسیب به جامه دان پذیرش شده در زمان پذیرش مستقیما" بر عهده مسافر می باشد .

کاربرد تگ لیمیت جامه دان
زمان پذیرش مسافری که برای پذیرش در کانتر دیر مراجعه نموده و پرواز بسته شده است ‚مورد استفاده قرار می یابد . به دلیل وجود محدودیت زمانی برای ارسال جامه دان به هواپیما قبل از زمان خروج

جهت اجتناب از ورود باردستی نامناسب از لحاظ وزن و ابعاد به کابین هواپیما ‚ تگ لیمیت به جامه دان الصاق میشود تا درقسمت لود بارهواپیما قرار گیرد .

کارمندان حراست در برخی فرودگاه های خاص ازحمل وسایل الکتریکی به عنوان باردستی اجتناب می ورزند . در این موارد نیز در صورت امکان تگ لیمیت تکمیل و به این قبیل وسایل الصاق میگردد تا درقسمت بار لود گردد.

درصورت نامناسب بودن بسته بندی ‚ شکستنی ‚بسته بندی ناقص ‚ آسیب دیده و فاسد شدنی ‚ حتما"با شرح دلیل به اطلاع مسافر می رسد که از پذیرش آن معذور می باشیم . نماینده حاضر هواپیمایی ماهان شرایط این نوع پذیرش وعدم مسئولیت پذیری هواپیمایی ماهان را توضیح می دهد تا درصورت توافق مسافر ‚در صورت امکان با تکمیل تگ لیمیت و الصاق آن به بسته حمل گردد.

درصورت اجتناب مسافر از قبول شرایط تگ لیمیت ‚ هواپیمایی ماهان ازپذیرش بسته مسافربدون قبول چنین توافقی معذورمی باشد .

مشکل جامه دان

فقط کارمندان مرتبط با خسارت بار همراه مجاز به بحث و گفتگو درارتباط با توافقات مالی بامسافران می باشند ; اگرچه سایرکارمندان نیز از شرایط حقوقی هواپیمایی ماهان مطلع می باشند. مسئولیت هواپیمایی ماهان درپرداخت هزینه خسارت جامه دان کاملا" محدود و بر اساس وزن جامه دان گمشده ‚آسیب دیده ‚ تاخیر درتحویل زمان ترانزیت است . بیمه ویا پرداخت نقدی در تمام خسارتها به هیچ وجه براساس جبران بها نیست وطبق قرارداد شرایط حمل هیچ مسئولیتی درقبال زیان به پول وجواهرات و اقلام دارای ارزش مشابه مذکور به عنوان جامه دان قابل پذیرش ندارد زیرا به این مطلب اشاره شده است که حمل این قبیل وسایل با ارزش توسط خودمسافر و ازطریق بارکابین صورت پذیرد. جهت پیگیری درمورد مذاکرات و پرداخت بیمه, مسافر به کارشناس خسارت بار ارجاء میگردد .

Lost & Found

شرکت هواپیمایی ماهان مسئولیت حفاظت از کلیه وسایلی که مسافر داخل کابین به همراه خود میبرد را برعهده ندارد . درهر حال هواپیمایی ماهان به منظور مشتری مداری واز روی انسانیت تمام تلاش خود را مبنی بریافتن وبازگرداندن وسایل شخصی مسافر در صحت کامل انجام می دهد. مسئولیت هواپیمایی ماهان درقبال پرداخت خسارت محدود می باشد وبراساس وزن جامه دان گمشده , آسیب دیده یا تاخیر در زمان ترانزیت محاسبه می گردد . پرداخت بیمه و غیره براساس میزان ارزش صورت می پذیرد. براساس قرارداد مسئولیت گم شدن پول , جواهرات و یا موارد مشابه با ارزش در جامه دان پذیرش شده مسافر بر عهده هواپیمایی ماهان نیست زیرا حمل این قبیل وسایل فقط توسط مسافر و در کابین مسافری امکان پذیراست .

درصورتی که مسافر خواستار تشکیل پرونده و یا اقدامی درارتباط با خسارت جامه دان پذیرش شده می باشد ‚ باید به محض اطلاع از خسارت در سالن تحویل جامه دان در فرودگاه , شرکت هواپیمایی را مطلع سازد .

پیگیری پیرامون مذاکرات و پرداخت های بیمه به کارشناس خسارت بار در تهران ارجا داده میشود . زمان گم شدن اموال پذیرش نشده مسافرکه توسط هواپیمایی ماهان یافت میگردد شرکت فقط نقش امانت دار را در قبال این اموال در مدت محدود ایفا می نماید .

تاریخ ثبت :1395/05/04 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:814 می پسندم 0

مطالب مرتبط

خدمات فرودگاهی- تگ لیمیت چیست؟

خدمات فرودگاهی- حمل کالاهای خطرناک

خدمات فرودگاهی- محاسبه کرایه حمل حیوانات

خدمات فرودگاهی- موجود زنده

خدمات فرودگاهی- سبد نگهداری نوزاد

خدمات فرودگاهی- کودک بدون همراه

خدمات فرودگاهی- مسافران توانخواه - نابینا- ناشنوا- ویلچر

خدمات فرودگاهی- اضافه بار

خدمات فرودگاهی- کالاهای قابل پذیرش در جامه دان

خدمات فرودگاهی- خرید از فروشگاه بدون گمرک فرودگاه

خدمات فرودگاهی- جامه دان

قوانین پذیرش مسافر

شرکت هواپیمایی ماهان

تبلیغات تور
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,125,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
3,450,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
720,000
 • 6 7
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
4,995,000
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
2,390,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,405,000
تبلیغات تور تور شیراز تور باکو تور تایلند تور روسیه تور مالزی
گزارش تخلف
در صورت مشاهده هر گونه تخلف در سایت یا تناقض اطلاعات تورها و آژانس ها آن را گزارش دهید
عنوان تخلف
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات
telegram icon