Icon
Turkey
Turkey
Turkey لوگو
 • جاذبه های گردشگری ترکیه مکان های دیدنی ترکیه جاهای دیدنی ترکیه مراکز تفریحی ترکیه مراکز گردشگری ترکیه توریسم ترکیه
مـــــــــنو
کشور ترکیه هرساله تعداد زیادی بازدید کننده از هرنوعی دارد که یکی از آنها توریسم سلامت ترکیه است.
کشورهای اوراسيایی از بحران مالی جهان سود میکنند
امروزه دولتهای مختلف براساس سياستهای جاری در کشور خود راههای جدیدی را برای جذب توریست پيش پای فعالان این صنعت گذاشتهاند. گردشگری سلامت یکی از
انواع گردشگریهای مرسوم در دنياست که کشورهای بسياری توانستهاند به دنبال ارزان کردن یا ثابت نگه داشتن هزینههای خدمات درمانی خود در این زمينه صاحب نام
شوند. این روزها ترکيه که به یکی از کشورهای موفق در جذب گردشگر تبدیل شده است، این پيشرفت خود را مدیون گردشگری سلامت میداند. طبق گزارشات وزارت فرهنگ و
گردشگری ترکيه، تعداد گردشگر ورودی به این کشور در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 21 درصد افزایش یافته است. تنها در ماه آوریل امسال در
مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 31 درصد یعنی 2/29 ميليون نفر افزایش یافته است.
کشور پرستار
کشور ترکيه به لطف افزایش بيمارستانهای خصوصی، تغيير سياستهای بهداشت و درمان و همکاری شرکتهای بيمه با جذب 100 هزار گردشگر در سال که برای درمان به این کشور سفر میکنند، توانسته یکی از کشورهای موفق در بحث گردشگری سلامت باشد. زیرمجموعهای از وزارت بهداشت و درمان با عنوان بهداشت گردشگر با همکاری
دانشکده آموزش و پرورش تجاری و گردشگری دانشگاه ghazi تحقيقاتی روی گردشگری سلامت ترکيه انجام دادند. براساس این تحقيقات، تعداد گردشگران سلامت که برای درمان و انواع جراحیها به ترکيه آمدهاند بهطور منظم در طول سه سال گذشته افزایش یافتهاند. سال 2008 را میتوان سال موفقيت ترکيه در رونق گردشگری سلامت دانست. در این سال، 74093 نفر برای درمان به ترکيه سفر کردند و یک سال بعد از آن، 91952 گردشگر و
در سال 2010 این رقم به 109678 گردشگر رسيد که این تعداد مسافر تنها حاصل تبليغات و برنامههای دقيق بخش گردشگری سلامت ترکيه برای جذب مسافر بوده است. درمجموع تعداد کل بيمارانی که در سه سال گذشته به ترکيه آمدند 275723 نفر است که در این بين 94 درصد از بيماران تحتدرمان در بيمارستانهای خصوصی و 6 درصد به بيمارستانهای عمومی مراجعه کردهاند. همچنين انتظار میرود، تعداد گردشگران سلامت ترکيه در سال 2011 به 15 درصد افزایش یابد.هم درمان هم تفریح یکی از علتهایی که بيماران، کشور ترکيه را برای درمان انتخاب میکنند، پرداخت هزینههای کمتر برای معالجه و درمان نسبت به کشور خود است. کيفيت بالای خدمات،
آبوهوای دلپذیر، ارائه خدمات مطلوب در اماکن اقامتی و تنوع سرگرمیها برای مدت زمان تعطيلات هم مزید بر علت بوده است. این کشور طوری برنامهریزی کرده است که هم بيمار و هم همراهان آن در مدت زمان تعطيلات بيشترین بهره و لذت را از سفر ببرند. البته جذب پزشکان معروف و زبده ترک و غيرترک از سراسر دنيا برای انجام اعمال جراحی نيز از عوامل اصلی موفقيت توریسم سلامت ترکيه است. علاوه بر بيمارستانها و مراکز درمانی، چشمههای آبگرم این کشور نيز توانسته گردشگر بسياری را به خود جذب کند. ترکيه با داشتن 34 مرکز آبگرم حرارتی توانسته گزینهخوبی برای انتخاب مقاصد درمانی باشد بهطوری که حدود 25 درصد از کل گردشگران سلامت ترکيه برای درمان از طریق آبگرمهای حرارتی به ترکيه سفر کردهاند که طبق آمار، عمده این مسافران، یونانی، بلغارستانی، روسی، گرجی، آذربایجانی و ایرانی هستند. به غير از چشمههای معدنی حرارتی، روشهای پزشکی مانند IVF ،چشمپزشکی، دندانپزشکی و عمل جراحی زیبایی نيز در حال کسب محبوبيت است. کشور ترکيه با انجام تبليغات گسترده و افزایش کيفيت خدمات بيمارستانها و در عين حال کاهش هزینهها توانسته بازار توریسم سلامت را در دست بگيرد و نهتنها از منطقه بلکه از سراسر دنيا گردشگر سلامت داشته باشد. در حال حاضر بيماران آمریکایی، آلمانی، هلندی و فرانسوی از عمده مشتریان بيمارستانهای خصوصی و غيرخصوصی ترکيه هستند که البته بيمارانی از کشورهای بالکان و جمهوری های ترک هم از گردشگران سلامت این کشور محسوب میشوند.
دولت گردشگردوست دولت ترکيه به دنبال آن است که از هر موقعيتی برای افزایش گردشگر استفاده کند که البته در این امر نيز موفق بوده است. طبق گفته های «گل سویدان»­ رئيس سازمان گردشگری سلامت ترکيه­ بيکار شدن شهروندان آمریکایی و قطع بيمه درمانی آنها باعث شده، کشورهای ارزانقيمتتر را در بحبوحه کاهش قدرت اقتصادی خود برای معالجات تکميلی برگزینند. در حال حاضر تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی بدون هيچ گونه بيمه از جانب کشورشان به حال خود رها شدهاند که این افراد ترجيح میدهند ترکيه را به
عنوان یک مقصد ارزان برای درمان انتخاب کنند. اگر یک آمریکایی بخواهد از سرویس خدماتدرمانی دندان آمریکا استفاده کند چيزی در حدود 100 هزار دلار باید بپردازد ولی درترکيه حداکثر با 30 هزار دلار تمام این خدمات قابل دریافت است.
همچنين به نقل از سویدان در 6 ماه نخست سال شهروندان آمریکایی بعد از مطلع شدن از مزایای بيمه سلامتی ترکيه به صورت گروهی به این کشور مسافرت کردهاند تابتوانند از صنعت خدمات سلامت توریستی این کشور بهرهمند شوند.
طبق گزارشات اعلامشده توسط TUSUAD(بنياد بهداشت و سلامت کار و صنعت ترکيه) توریست سلامت در ترکيه 12 برابر یک گردشگر عادی خرج میکند. صنعت توریسمدرمانی که در سال گذشته 100 بيليون دلار در جهان درآمدزایی داشته پيشبينی میشود در ترکيه 36 درصد از کل سهام بازار را از آن خود کند. بنا بر این گزارش چيزی درحدود 30 تا 40 هزار نفر در سال به قصد استفاده از خدمات درمانی به ترکيه سفر میکنند که هدف اصلی ترکيه رسيدن به رقم یک ميليون مسافر در سال است.

مطالب جدید و روزانه درباره ترکیه را در کانال Turkey سایت شهرسفر و سایر شهرهای ترکیه در لینک های زیر:
استانبول Istanbul آنتالیا Antalya کوش آداسی Kusadasi ازمیر Izmir مارماریس Marmaris دنبال کنید.

#ترکیه #کشورترکیه #توریسم_ترکیه #توریسم_سلامت #گردشگر_ترکیه

تاریخ ثبت :1396/02/20 تاریخ اصلاح:1396/02/20 بازدید:325 می پسندم 1

مطالب مرتبط

تاریخ ترکیه قسمت 1

لیست نام تمامی حاکمان ترکیه

دامنه اینترنتی ترکیه

ترکیه مرکز توریسم سلامت

ترکیه در میان برترین اهداف و مقاصد پزشکی

موزه بسیار زیبای معاصر و ادبیات اورهان کمال

موزه دریایی ترکیه

موزه نظامی و فرماندهی شهرك فرهنگی ترکیه

موزه آتاترک ترکیه

موزه سنت ایرنه ترکیه

موزه آثار ترك اسلام ترکیه

موزه کاریه ترکیه

چینعلی کوشک ترکیه

قصر سلطنتی حاجیا صوفیا ترکیه

موزه كاخ ییلدیز استانبول در ترکیه

موزه صد برگ خانم ترکیه

موزه ی فرش استانبول ترکیه

موزه هنرهای زیبای استانبول ترکیه

موزه های باستان شناسی ترکیه

معرفی موزه های ترکیه

درباره این کانال
کلید واژه ها
تبلیغات تور
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,125,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
3,450,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
720,000
 • 6 7
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
4,995,000
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
2,390,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,405,000
تبلیغات تور تور شیراز تور باکو تور تایلند تور روسیه تور مالزی
گزارش تخلف
در صورت مشاهده هر گونه تخلف در سایت یا تناقض اطلاعات تورها و آژانس ها آن را گزارش دهید
عنوان تخلف
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات
telegram icon