Icon
 • قیمت بلیط هواپیما در پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی ایران ایر ماهان کیش ایر تابان آسمان زاگرس
مـــــــــنو
قیمت های جدید بلیط هواپیما در پروازهای داخلی تا پایان مهر ماه از طرف سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شد.
در نشست مشترک با شرکت های هواپیمایی داخلی نرخ های توافقی بر اساس نرخ تسعیر ارز 8000 تومان در مسیرهای داخلی به شرح زیر است.
جای سوال است در شهریور که با ترافیک سفر مواجه هستیم آیا چارتر کننده ها می توانند این نرخ ها را افزایش دهند یا خیر؟
تهران آبادان 3,500,000
تهران اردبيل 2,900,000
تهران اروميه 3,300,000
تهران اصفهان 2,900,000
تهران اهواز 3,200,000
تهران ایرانشهر 6,200,000
تهران ایالم 3,000,000
تهران بجنورد 3,400,000
تهران بحرگان 4,100,000
تهران بم 4,800,000
تهران بندرعباس 5,400,000
تهران بندرلنگه 5,200,000
تهران بوشهر 4,100,000
تهران بيرجند 4,200,000
تهران پارس آباد 3,300,000
تهران تبریز 3,100,000
تهران توحيد 4,600,000
تهران جهرم 4,400,000
تهران جيرفت 4,900,000
تهران چابهار 6,400,000
تهران خارك 4,300,000
تهران خوي 3,500,000
تهران داراب 4,600,000
تهران دزفول 2,900,000
تهران رامسر 2,900,000
تهران رشت 2,900,000
تهران رفسنجان 3,900,000
تهران زابل 5,200,000
تهران زاهدان 5,200,000
تهران ساري 2,900,000
تهران سبزوار 3,300,000
تهران سنندج 2,900,000
تهران سهند 3,000,000
تهران سيرجان 4,100,000
تهران سيري 5,400,000
تهران شاهرود 2,900,000
تهران شهر كرد 3,000,000
تهران شيراز 3,800,000
تهران طبس 3,400,000
تهران عسلویه 4,900,000
تهران فسا 4,300,000
تهران قشم 5,600,000
تهران كرمان 4,200,000
تهران كرمانشاه 2,900,000
تهران كيش 5,100,000
تهران گچساران 3,900,000
تهران گرگان 2,900,000
تهران الر 4,900,000
تهران المرد 4,700,000
تهران الوان 4,900,000
تهران ماهشهر 3,500,000
تهران مشهد 3,900,000
تهران همدان 2,900,000
تهران یاسوج 3,400,000
تهران یزد 3,000,000

تاریخ ثبت :1397/06/04 تاریخ اصلاح:1397/06/04 بازدید:897 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
بستن همه نظرات
مریم
شهلا
سارا
مهسا
محمود
✈️✈️ نرخ ویژه بلیت چارتر هواپیما ✈️✈️

🌟📣 پرواز تهران مشهد ویژه عید نوروز 📣🌟

👇👇هر روز با بهترین قیمتها در کنار شما هستیم👇👇


بلیط اهواز از مشهد✈️✈️

دوشنبه 18 بهمن 340
سه شنبه 19 بهمن 290🔷 بلیط اهواز از تهران✈️✈️
دو شنبه 18 بهمن 145
سه شنبه 19 بهمن 135


🔷 بلیط اهواز از کیش✈️✈️

دوشنبه 18 بهمن 270
سه شنبه 19 بهمن 250☎️ : 09354780094 احمدی
☎️ : 09195461710 ستاری

پشتیبانی 24 ساعته
تاریخ ثبت :1395/11/05 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:11162 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
بستن همه نظرات
حسینی
✈️✈️ نرخ ویژه بلیت چارتر هواپیما ✈️✈️

🌟📣 پرواز تهران مشهد ویژه عید نوروز 📣🌟

👇👇هر روز با بهترین قیمتها در کنار شما هستیم👇👇


بلیط تبریز از مشهد✈️✈️

دوشنبه 18 بهمن 130
سه شنبه 19 بهمن 245🔷 بلیط تبریز از تهران✈️✈️
دوشنبه 18 بهمن 155
سه شنبه 19 بهمن 155


🔷 بلیط تبریز از کیش✈️✈️

پنج شنبه 21 بهمن 290
جمعه 22 بهمن 290

☎️ : 09354780094 احمدی
☎️ : 09195461710 ستاری

پشتیبانی 24 ساعته
تاریخ ثبت :1395/11/05 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:11300 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
✈️✈️ نرخ ویژه بلیت چارتر هواپیما ✈️✈️

🌟📣 پرواز تهران مشهد ویژه عید نوروز 📣🌟

👇👇هر روز با بهترین قیمتها در کنار شما هستیم👇👇


بلیط اصفهان از مشهد✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 180
سه شنبه 19 بهمن 140


🔷 بلیط اصفهان از اهواز✈️✈️

سه شنبه 18 بهمن 155
دوشنبه 19 بهمن 15


🔷 بلیط اصفهان از تهران✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 115
سه شنبه 19 بهمن 130


🔷 بلیط اصفهان از کیش✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 195
سه شنبه 19 بهمن 198☎️ : 09354780094 احمدی
☎️ : 09195461710 ستاری

پشتیبانی 24 ساعته
تاریخ ثبت :1395/11/05 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:11110 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
✈️✈️ نرخ ویژه بلیت چارتر هواپیما ✈️✈️

🌟📣 پرواز تهران مشهد ویژه عید نوروز 📣🌟

👇👇هر روز با بهترین قیمتها در کنار شما هستیم👇👇


بلیط شیراز از مشهد✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 160
سه شنبه 19 بهمن 155


🔷 بلیط شیراز از اهواز✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 160
سه نشبه 19 بهمن 160


🔷 بلیط شیراز از تهران✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 165
سه شنبه 19 بهمن 160


🔷 بلیط شیراز از کیش✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 220
سه شنبه 19 بهمن 240☎️ : 09354780094 احمدی
☎️ : 09195461710 ستاری

پشتیبانی 24 ساعته
تاریخ ثبت :1395/11/05 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:11205 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
نرخ ویژه بلیت چارتر هواپیما

🌟📣 پرواز تهران مشهد ویژه عید نوروز 📣🌟

👇👇هر روز با بهترین قیمتها در کنار شما هستیم👇👇


🔷بلیط قشم از مشهد✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 215
سه شنبه 19 بهمن 220


🔷 بلیط قشم از اهواز✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 270
سه شنبه 19 بهمن 270


🔷 بلیط قشم از تهران✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 190
سه شنبه 19 بهمن 185☎️ : 09354780094 احمدی
☎️ : 09195461710 ستاری

پشتیبانی 24 ساعته
تاریخ ثبت :1395/11/05 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:11165 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
نرخ ویژه بلیت چارتر هواپیما

🌟📣 پرواز تهران مشهد ویژه عید نوروز 📣🌟

👇👇هر روز با بهترین قیمتها در کنار شما هستیم👇👇


بلیط تهران از مشهد✈️✈️

دو شنبه 13 بهمن 135
سه شنبه 14 بهمن 140


🔷 بلیط تهران از شیراز✈️✈️

دو شنبه14 بهمن 170
سه شنبه 14بهمن 152

🔷 بلیط تهران از اهواز✈️✈️

دو شنبه 13 بهمن 145
سه شنبه 14 بهمن 125


🔷 بلیط تهران از اصفهان ✈️✈️

دو شنبه 13 بهمن 120
سه شنبه 14 بهمن 130

🔷 بلیط تهران از بندر عباس✈️✈️

دو شنبه 13بهمن 180
سه شنبه 14 بهمن 240☎️ : 09354780094 احمدی
☎️ : 09195461710 ستاری

پشتیبانی 24 ساعته
تاریخ ثبت :1395/11/05 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:11460 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
نرخ ویژه بلیت چارتر هواپیما

🌟📣 پرواز تهران مشهد ویژه عید نوروز 📣🌟

👇👇هر روز با بهترین قیمتها در کنار شما هستیم👇👇


بلیط کیش از تهران ✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 145
سه شنبه 19 بهمن 135


🔷 بلیط کیش از شیراز✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 140
سه شنبه 19 بهمن 160

🔷 بلیط کیش از اهواز✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 140
سه شنبه 19 بهمن 180


🔷 بلیط کیش از اصفهان ✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 190
سه شنبه 19 بهمن 190

🔷 بلیط کیش از مشهد✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 120
سه شنبه 19 بهمن 125☎️ : 09354780094 احمدی
☎️ : 09195461710 ستاری

پشتیبانی 24 ساعته
تاریخ ثبت :1395/11/05 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:11768 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
نرخ ویژه بلیت چارتر هواپیما

🌟📣 پرواز تهران مشهد ویژه عید نوروز 📣🌟

👇👇هر روز با بهترین قیمتها در کنار شما هستیم👇👇


بلیط مشهد از تهران ✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 115
سه شنبه 19 بهمن 120


🔷 بلیط مشهد از شیراز✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 110
سه شنبه 19 بهمن 165

🔷 بلیط مشهد از اهواز✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 120
سه شنبه 19 بهمن 160


🔷 بلیط مشهد از اصفهان ✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 220
سه شنبه 19 بهمن 160

🔷 بلیط مشهد از رشت✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 200
سه شنبه19 بهمن 135


🔷 بلیط مشهد از کیش✈️✈️

دو شنبه 18 بهمن 220
سه شنبه 19 بهمن 190

☎️ : 09354780094 احمدی
☎️ : 09195461710 ستاری

پشتیبانی 24 ساعته
تاریخ ثبت :1395/09/13 تاریخ اصلاح:1395/12/17 بازدید:12544 link می پسندم 0
اطلاعات بیشتر
بستن
تبلیغات تور
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,125,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
3,450,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
720,000
 • 6 7
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
4,995,000
 • 4 5
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
2,390,000
 • 3 4
 • آژانس مسافرتی برفراز گشت
1,405,000
تبلیغات تور تور شیراز تور باکو تور تایلند تور روسیه تور مالزی
گزارش تخلف
در صورت مشاهده هر گونه تخلف در سایت یا تناقض اطلاعات تورها و آژانس ها آن را گزارش دهید
عنوان تخلف
نام
ایمیل
موبایل
توضیحات
telegram icon