تور ارزان

مکانهای دیدنی دیدنیهای ایران › تقویم نمایشگاههای سال 1391

تقویم نمایشگاههای سال 1391

لیست کامل نمایشگاه های بین المللی ایران سال 1391


نام نمایشگاه : نمايشگاه فروش بهاره
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ نوزدهم اسفند / March-09-13
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و هشتم اسفند / March-18-13
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نمایشگاه : نمايشگاه فروش بهاره
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ شانزدهم اسفند / March-6-13
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و ششم اسفند / March-16-13
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان مشهد

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نمایشگاه : نمايشگاه فروش بهاره
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ شانزدهم اسفند / March-6-13
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و ششم اسفند / March-16-13
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : همایش و نمایشگاه جانبی دستاوردهای نوین پاکسازی میادین مین
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ شانزدهم فروردين / April-04-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست فروردين / April-08-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : نمایشگاه سوغات نوروزی و صنایع دستی
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ هفتم فروردین / March 26, 2012
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ یازده فروردین / March 30, 2012
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : هفتمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ شانزدهم فروردين / April-04-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست فروردين / April-08-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ هشتم ارديبهشت / April-27-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ يازدهم ارديبهشت / April-30-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : هشتمين نمايشگاه بين‌ المللي سنگ، معادن و صنايع وابسته
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ يازدهم ارديبهشت / April-30-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ پانزدهم ارديبهشت / May-04-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : هفتمین نمایشگاه صنعت چوب مبلمان خانگی و اداری ایران - اردبیل
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ هجدهم ارديبهشت / May-07-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و دوم ارديبهشت / May-11-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : ششمین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و خصوصی سازی
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ نوزدهم ارديبهشت / May-08-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و دوم ارديبهشت / May-11-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : اولين نمايشگاه فروش رايانه و تجهيزات ديجيتال
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و چهارم ارديبهشت / May-13-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و هفتم ارديبهشت / May-16-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : دومين نمايشگاه تخصصي روابط عمومي
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و چهارم ارديبهشت / May-13-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و هفتم ارديبهشت / May-16-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : چهارمین نمایشگاه صنعت چاپ، تبلیغات و بازاریابی ایران
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و ششم ارديبهشت / May-15-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ سي ارديبهشت / May-19-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : چهارمین نمایشگاه فرش ماشینی ، موکت و کفپوش های ایران
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ اول خرداد / May-21-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ اول خرداد / May-21-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : نمایشگاه گل و گیاه
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ ده اردیبهشت / April 29, 2012
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ پانزده اردیبهشت / May 04, 2012
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : ششمين نمايشگاه بين­ المللي فلزات گرانبها، طلا، جواهر
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ دوم خرداد / May-22-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ پنجم خرداد / May-25-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي صنعت برق
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ چهارم آبان / October 25, 2012
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ هفتم آبان / October 28, 2012
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : ششمين نمايشگاه بين‌ المللي صنعت برق
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ دهم خرداد / May-30-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ سيزدهم خرداد / June-02-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : اولین نمایشگاه تخصصی صنعت عسل و فراورده های جانبی ایران
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ هجدهم خرداد / June-07-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و دوم خرداد / June-11-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (هافکس)
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و هشتم خرداد / June-17-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ سي و يکم خرداد / June-20-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : سومين نمايشگاه مخابرات، اطلاع رساني و صنايع وابسته
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ سي و يکم خرداد / June-20-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ سوم تير / June-23-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : هشتمين نمايشگاه تخصصي ورزش، شكار و ماهيگيري
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ سي و يکم خرداد / June-20-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ سوم تير / June-23-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : هشتمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی ، لوستر ایران
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ پنجم تير / June-25-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ نهم تير / June-29-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : دوازدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست (Iran Enviro 2012)
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ هفتم تير / June-27-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ دهم تير / June-30-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل برون شهری،لجستیک و زنجیره تأمین
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ هشتم تير / June-28-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ يازدهم تير / July-01-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : چهاردهمين نمايشگاه تخصصي لوازم و تجهيزات سرگرمي و تفريحي كودك و نوجوان
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ هشتم تير / June-28-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ دوازدهم تير / July-02-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : هفتمين نمايشگاه اختصاصي بين‌المللي مبلمان شهري
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ هجدهم تير / July-08-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و يکم تير / July-11-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : دهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ اول شهريور / August-22-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ چهارم شهريور / August-25-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نمایشگاه : دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ اول شهريور / August-22-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ چهارم شهريور / August-25-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی اهواز

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : نهمین نمایشگاه سراسری کتاب ایران
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ دوم شهريور / August-23-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ دهم شهريور / August-31-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه :نمایشگاه کتاب
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ دوم اردیبهشت / August-23-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ دهم اردیبهشت / August-31-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام نمایشگاه :نمایشگاه کتاب
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ یازده اسفند / March 01, 2013
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ هفده اسفند / March 07, 2013
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : چهارمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها و صنایع وابسته
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ يازدهم شهريور / September-01-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ چهاردهم شهريور / September-04-12
محل برگزاری نمایشگاه : شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : هفتمین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش پاییزه ) ایران
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ پانزدهم شهريور / September-05-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و دوم شهريور / September-12-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : نمايشگاه فروش پاييزه
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و يکم شهريور / September-11-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ سي شهريور / September-20-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : نمایشگاه خدمات و تجهیزات گردشگری ، هتلداری و میراث فرهنگی ایران
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ چهارم مهر / September-25-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ هشتم مهر / September-29-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : اولين نمايشگاه تخصصي تجهيزات و لوازم آشپزخانه، حمام، سونا و استخر
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ يازدهم مهر / October-02-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ چهاردهم مهر / October-05-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ دوازدهم مهر / October-03-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ نوزدهم مهر / October-10-12
محل برگزاری نمایشگاه : نمايشگاه بين المللي اردبيل

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : پانزدهمين نمايشگاه تخصصي- صادراتي فرش دستباف
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ چهاردهم آبان / November-04-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ نوزدهم آبان / November-09-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : نمايشگاه هفته پژوهش و نوآوري
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و دوم آذر / December-12-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و پنجم آذر / December-15-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : پنجمين نمايشگاه بين‌ المللي حمل و نقل، ترانزيت و خدمات گمركي
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و دوم آذر / December-12-12
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ بيست و پنجم آذر / December-15-12
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : شانزدهمين نمايشگاه بين‌ المللي لوازم خانگي
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ دوازدهم بهمن / January-31-13
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ پانزدهم بهمن / February-03-13
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


نام نمایشگاه : نمايشگاه كتاب
تاریخ شروع نمایشگاه : ۱۳۹۱ دوازدهم اسفند / March-02-13
تاریخ پایان نمایشگاه : ۱۳۹۱ شانزدهم اسفند / March-06-13
محل برگزاری نمایشگاه : شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان

                                                                                                   <جزئیات بیشتر>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کشور :
ایران
دسته بندی :
نمایشگاه
منبع :
TopTravel.ir
تعداد بازدید:
16,414

نظر شما چیست ؟
نام:
ایمیل (پاسخ ها را در ایمیل خود ببینید) :
نظر:
کد امنیتی:
» هتلهای
» غذاهای
» فستیوال ها مناسبت ها تعطیلات رسمی
» دیدنیهای
» تورهای داخلی
آتیتبلیغات مشهدرزرو بلیطتور دبیشمالتور ترکیهآژانس آبتینرزرو هتل